ทำไมต้อง  Konnexion 360

วิเคราะห์แม่นยำ

สามารถคำนวณคะแนนที่คุณจะได้รับในตอน
สอบจริงผ่านระบบแพลทฟอร์มจำลองการสอบ
TOEIC/TOEFL/IELTS/CEFRที่แม่นยำและ
ได้มาตรฐานพร้อมวิเคราะห์อย่างละเอียดจนทำให้
คุณไม่พลาดที่จะได้คะแนนตามที่หวัง

ผู้ช่วยส่วนตัว

เตรียมแนวข้อสอบและเคล็ดลับ
เพื่อคุณโดยเฉพาะพร้อมแนะนำ
การเตรียมตัวสอบ TOEIC/ TOEFL/
IELTS/ CEFR แบบส่วนตัวเหมือนมี
ติวเตอร์คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด

สะดวกสบาย

ไม่จำเป็นต้องเข้ามาสอบที่กรุงเทพฯ
ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหน ก็สามารถสอบ
เสมือนจริงกับ Konnexion 360 ได้
โดยผ่านคอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อป
ส่วนตัวของคุณ

ครอบคลุม

แพลตฟอร์มที่รวบรวมแนวข้อสอบหรือแบบฝึก
ไว้ทุกทักษะ ทั้ง Reading, Listening, Writing
และ Speaking เพื่อให้คุณได้ฝึกฝนในแต่ละการสอบได้อย่างเต็มที่

ผู้ช่วยส่วนตัว

ทดลองสอบเพื่อเช็คความพร้อมได้ก่อนใคร
ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถจำลองการสอบเสมือนจริงอย่าง 
Konnexion 360  ที่จับเวลาจริง ประเมินจริง จนคุณต้องตกใจ 

ผู้ช่วยส่วนตัว

ทราบผลคะแนน
พร้อมจุดที่ควรแก้ไขทันที
หลังสอบMock Test จบ
รู้ก่อน แก้ไขก่อนรับรองไม่พลาดตอนสอบจริง

ทดสอบภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้

TOEIC

การสอบที่คนทำงานต้องใช้
สอบ toeic แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Listening และ Reading
โดยคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 990 คะแนน

 • จำนวนแบบฝึก Listening มีมากกว่า 100 ข้อ
 • จำนวนแบบฝึก Reading มีมากกว่า 100 ข้อ
 • สอบ toeic สามารถทำ Mock Test ได้ถึง 3 ครั้ง
 • ประเมินผลทันที หลังสอบ toeic เสร็จ

IELTS

การสอบที่คนเรียนต่อ UK ต้องใช้
สอบ ielts แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ Listening/ Writing/ Reading/ Speakingโดยคะแนนเต็มจะอยู่ที่ Overall 9

 • จำนวนแบบฝึก สอบ ielts มีมากถึง 800 ข้อ
 • Mock Test ครบทุกทักษะ แบบจัดเต็มเหมือนสอบจริง
 • ประเมินผลทันที หลังสอบ ielts เสร็จ
 • ผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยช่วยให้คุณพัฒนาจนได้มากกว่า Overall 6.0

TOEFL

การสอบที่คนเรียนต่อ US ต้องใช้
ครอบคลุมทั้ง TOEFL iBT และ TOEFL PBT
โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ Listening/ Writing/ Reading/ Speaking

 • จำนวนแบบฝึกมีมากถึง 800 ข้อ
 • Simulation ครบทุกทักษะ จัดเต็มถึง 4 ชั่วโมง/Simulation
 • ประเมินผลทันทีหลังสอบเสร็จ

CEFR

การสอบที่ใช้วัดระดับทักษะภาษาอย่างแพร่หลาย
ครอบคลุมทุกทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน

 • สามารถทำได้ผ่านทั้งเว็บไซต์และมือถือ
 • แยกการจำลองสอบในแต่ละทักษะ
 • ให้คำแนะนำอย่างเจาะลึก ในราคาที่คุ้มค่า
การจำลองสอบ Mock Test สำหรับโรงเรียนหรือองค์กร 

เรามีประสบการณ์และแพคเกจสุดพิเศษในการจำลองสอบ Mock Test
สำหรับโรงเรียนหรือองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น TOEIC/IELTS/TOEFL/CEFR
ซึ่งแต่ละการสอบ เราจะมีระบบแยกโดยเฉพาะแต่ละหน่วยงาน

รีวิวจากผู้ที่เคยสอบ “พรีเทส Konnexion360