ค่าสมัครสอบ toeic mock test ถูก ไม่ต้องเสียค่าสอบโทอิคบ่อย

ลองสอบ toeic ก่อน ด้วยการฝึกทำข้อสอบโทอิค แนวข้อสอบโทอิคที่เหมือนจริงมากที่สุด
ค่าสมัครสอบสอบโทอิค mock test ราคาถูกกว่าค่าสอบโทอิค
คุ้มค่า แม่นยำ ไม่ต้องเสียค่าสมัคร toeic หลายครั้ง

ราคาสอบโทอิค mock test ลองสอบโทอิก ค่าสอบถูก ไม่เสียค่าสมัคร toeic บ่อย

แพคเกจค่าสมัครสอบโทอิค Mock Test
Mock Test toeic ค่าสอบถูก แม่นยำ
รายการและแพคเกจ TOEIC Basic TOEIC Master TOEIC Ultimate
ราคาสอบโทอิค Mock Test 200 บาท 400 บาท 1,000 บาท
จำนวนแบบฝึก toeic ในแต่ละแพคเกจ
แบบฝึก toeic listening 100 ข้อ 200 ข้อ 200 ข้อ
แบบฝึก toeic reading 100 ข้อ 200 ข้อ 200 ข้อ
จำนวนการทดสอบโทอิค (Mock Test) 1 Mock Test 3 Mock Test
ระยะเวลาทดสอบโทอิค 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/ทดสอบโทอิค

*ราคา สอบโทอิค mock test แต่ละแพคเกจนั้น มีอายุการใช้งานเพียงแค่ 1 ปี

ฝึก toeic ค่าสอบคุ้มค่า ถูกกว่าค่าสมัครสอบ toeic
ฝึก toeic online ได้ทุกที่ ทุกเวลา

รูปแบบข้อสอบ TOEIC Mock Test
Mock Test โทอิก ค่าสอบถูก เสมือนจริง แม่นยำ
ค่าสมัครสอบ toeic mock test ถูกกว่าราคาจริง 1 ใน 3

จำนวนแนวข้อสอบโทอิค 200 ข้อ พาร์ทละ 100 ข้อ
รูปแบบการฝึกทำ toeic ออนไลน์ Multiple Choice
เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง (45 + 75 นาที)
คะแนน 10 – 990
ข้อสอบ toeic listening (100 ข้อ 45 นาที 495 คะแนน)
Part 1: Photographs 6 ข้อ
การดูภาพและฟังเสียง
Part 2: Question and Response 25 ข้อ
การฟังเสียงและตอบคำถาม
Part 3: Short Conversation 39 ข้อ
การฟังบทสนทนาที่มีผู้พูด 2-3 คน
Part 4: Short Talks 30 ข้อ การฟังบทพูดที่มีผู้พูดคนเดียว
ข้อสอบ toeic reading (100 ข้อ 75 นาที 495 คะแนน)
Part 5: Incomplete Sentences
การเติมคำลงในประโยค เช่น คำศัพท์ Grammar
Part 6: Incomplete Sentence
การเติมคำหรือประโยค ลงในเนื้อเรื่อง
Part 7 Reading Comprehension
การอ่านบทความที่หลากหลาย ทั้ง
บทความเดี่ยว 29 ข้อ
บทความคู่ 10 ข้อ
บทความ 3 ส่วน 15 ข้อ

หยุดเสียเงินค่าสอบโทอิคบ่อย สมัคร Mock Test โทอิก ค่าสอบถูก


ลองสอบ toeic กับ Konnexion 360
Mock Test Toeic ค่าสอบถูก แม่นยำ

Image

ให้คำแนะนำระหว่างฝึกทำข้อสอบโทอิค ทั้งข้อสอบ toeic listening และ reading แพลทฟอร์มนี้ก็จะช่วยดูแลคุณเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวตลอดการฝึกทำข้อสอบ toeic

Image

วิเคราะห์ผลคะแนนอย่างแม่นยำทันทีหลังฝึกทำข้อสอบ toeic ทำให้คุณรู้ถึงความพร้อมก่อนสอบจริง ทำให้ไม่พลาดที่จะคว้าคะแนนได้ตามที่หวังในครั้งเดียว

Image

รวบรวมแบบฝึกหัดโทอิค ไว้มากกว่า 400 ข้อ มีครบทุกพาร์ทของการสอบ ทั้งยังให้คำแนะนำอย่างเจาะลึกตลอดการฝึก toeic โดยทั้งหมดจะเป็นการฝึกทำ toeic ออนไลน์ ผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น

Image

สามารถฝึก toeic online ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์จากที่บ้าน ทำให้ไม่ต้องแบกหนังสือหลายเล่มหรือเสียเงินหลายครั้งเพื่อฝึกทำข้อสอบโทอิคนอกสถานที่ เพราะเราได้รวบรวมแบบฝึกโทอิคและแนวข้อสอบโทอิคไว้ให้แบบ All-in-one เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้คุณสะดวกสบายในการเตรียมตัวสอบอย่างแท้จริง

Image

รู้ถึงความพร้อมของตนเองได้ก่อนใคร ผ่านการทำ Mock Test (แนวข้อสอบโทอิคเสมือนจริง) ที่มีครบทั้งข้อสอบ toeic รู้ถึงความพร้อมได้ก่อนใคร ผ่านการลองสอบ toeic เสมือนจริง ทั้งข้อสอบ toeic listening และ reading รู้ทันที ทำได้หรือไม่ได้ผ่านการฝึก toeic online ดังนั้น ถ้าไม่อยากพลาด เสียเงินค่าสอบโทอิคบ่อย ๆ เพื่อให้ได้คะแนนตามที่หวัง ต้องสมัคร ทดสอบโทอิค ด่วน

ฝึกทำข้อสอบ toeic ออนไลน์จากที่บ้านด้วยค่าสมัคร toeic mock test ราคาถูก