แพลตฟอร์มที่ช่วยให้เรียนต่อต่างประเทศง่ายขึ้น เพราะได้คะแนนตามหวัง

คุณสมบัติของ Konnexion 360
ตัวช่วยของคนอยากไปเรียนต่างประเทศ หรือเข้าทำงานในบริษัทระดับท็อป

  • Mock Test

สามารถจำลองการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ (TOEIC/IELTS/TOEFL/CEFR) เสมือนจริงได้จากทุกที่ พร้อมทั้งคำนวณคะแนนข้อสอบที่คนเรียนต่อทุกคนต้องทำออกมากให้หลังจากสอบ Mock Test เสร็จ ผู้ทดสอบสามารถคว้าคะแนนได้อย่างที่หวัง จึงทำให้เรียนต่างประเทศ และการอยากไปเรียนต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

  • Practice

รวบรวมแนวข้อสอบของแต่ละการสอบไว้มากกว่า 400 ข้อ ครบทุกทักษะ ทั้งListening/Reading/Writing/Speaking ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผู้อยากเรียนต่างประเทศหรือเข้าบริษัทระดับท็อปต้องสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อ่านแล้วเข้าใจ พร้อมยื่นคะแนนที่หวังสำหรับการไปเรียนต่างประเทศและเข้าบริษัทระดับท็อปได้อย่างแน่นอน

  • Examiner

ตรวจข้อสอบโดย Examiner ชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ในการตรวจข้อสอบ IELTS ซึ่งเป็นข้อสอบสำหรับคนเรียนต่อต่างประเทศต้องสอบมาอย่างยาวนาน ทำให้ผลของการสอบแม่นยำ เชื่อถือได้

  • Daily Report

รายงานผลการทำแบบฝึกหัดและ Mock Test ของคุณแบบรายวันและรายเดือน โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบกราฟ เข้าใจง่าย ทำให้คุณวางแผนเตรียมพร้อมและคว้าคะแนนได้ตามที่บริษัทและมหาวิทยาลัยต้องการ ดังนั้น การไปเรียนต่างประเทศในมหาวิทยาลัยระดับท็อปจะเป็นสิ่งใกล้ตัวที่คุณทำได้

  • Suggestion

ให้คำแนะนำระหว่างการทำแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียด ครบทุกทักษะ รวมถึงทักษะการเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) ที่คนเรียนต่อคิดว่ายาก นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการพัฒนาทักษะให้คุณเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและตอนเรียนต่างประเทศ

  • Analytic

วิเคราะห์ผลคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดและ Mock Test ของแต่ละการสอบอย่างแม่นยำ เช่น ข้อสอบ IELTS TOEFL CEFR ข้อสอบของคนที่เรียนต่อต่างประเทศทุกคนต้องทำ หรือ TOEIC ที่คนทำงานบริษัทระดับท็อปต้องเจอ

อยากเรียนต่างประเทศ ต้องสอบเพื่อเข้าเรียนต่อ ต้องสมัคร Konnexion 360

แพลตฟอร์มเดียว ช่วยเรื่องการเรียนต่างประเทศของคุณให้เป็นเรื่องง่าย

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม

ไปเรียนต่างประเทศไม่ยาก อยากไปเรียนต่างประเทศต้องได้เรียนด้วย Mock Test

ความฝันในการอยากเรียนต่างประเทศและเข้าทำงานบริษัทระดับท็อปรอเราอยู่