แพลตฟอร์มที่ช่วยให้พนักงานได้คะแนน toeic ielts toefl cefr ตามต้องการ

คุณสมบัติของ Konnexion 360

ตัวช่วยขององค์กรในการวัดระดับภาษาอังกฤษของพนักงาน

เพราะการจำลองสอบของเรา คล้ายสอบ toeic toefl cefr ielts

ทำให้วัดผลได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ

  • Mock Test

สามารถจำลองการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ (สอบ TOEIC/ สอบ IELTS/TOEFL/CEFR) เสมือนจริงได้จากทุกที่ พร้อมทั้งคำนวณคะแนนข้อสอบที่คนเรียนต่อทุกคนต้องทำออกมากให้หลังจากสอบ Mock Test เสร็จ ผู้ทดสอบสามารถคว้าคะแนนได้อย่างที่หวัง

  • Practice

รวบรวมแนวข้อสอบของแต่ละการสอบไว้มากกว่า 400 ข้อ ครบทุกทักษะ ทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผู้อยากเรียนต่างประเทศหรือเข้าบริษัทระดับท็อปต้องสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อ่านแล้วเข้าใจ

  • Examiner

ตรวจข้อสอบโดย Examiner ชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ในการตรวจข้อสอบอย่างยาวนาน ทำให้ผลของการสอบแม่นยำ เชื่อถือได้

  • Daily Report

รายงานผลการทำแบบฝึกหัดและ Mock Test ของคุณแบบรายวันและรายเดือน โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบกราฟ เข้าใจง่าย ทำให้คุณวางแผนเตรียมพร้อมและคว้าคะแนนได้ตามที่บริษัทและมหาวิทยาลัยต้องการ

  • Suggestion

ให้คำแนะนำระหว่างการทำแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียด ครบทุกทักษะ รวมถึงทักษะการเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) ที่คนเรียนต่อคิดว่ายาก

  • Analytic

วิเคราะห์ผลคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดและ Mock Test ของแต่ละการสอบอย่างแม่นยำ เช่น สอบ IELTS TOEFL CEFR ข้อสอบของคนที่เรียนต่อต่างประเทศทุกคนต้องทำ หรือ สอบ TOEIC ที่คนทำงานบริษัทระดับท็อปต้องเจอ

  • Personal Tracking

สามารถตรวจสอบการเข้าทำแบบฝึกหัดและการเข้าทำ Mock Test แบบกลุ่มและรายบุคคลได้ พร้อมทั้งแสดงผลแบบกราฟรายวันและรายเดือน ทำให้ง่ายต่อการติดตาม

  • Certification

หลังจากทำแบบฝึกและ Mock Test ครบ ทางแพลตฟอร์มมีใบเกียรติบัตร (Certification) รับรองผลให้ทุกการสอบ เช่น สอบ toeic หรือ สอบ ielts

อยากคว้าคะแนน TOEIC เกิน 700 หรือสอบ IELTS 6 ได้ในครั้งเดียว สมัครเลย

ทดลองสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ไม่ต้องสมัคร Toeic / toefl/ cefr/ ielts บ่อย เพื่อให้ได้คะแนนตามที่หวัง
บริษัทสามารถติดตามผลการเข้าทำของพนักงานได้อย่าง Real Time

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม

การผลักดันให้พนักงานทุกคนสามารถมีคะแนน toeic ielts toefl cefr ไม่ยาก
แพลตฟอร์ม konnexion 360 สามารถช่วยให้เป้าหมายของคุณสำเร็จได้